օրինակ AM101554554

Մաքսային խորհրդատվություն

Իրավական դաշտի իմացությունը, որտեղ իր գործունեությունն է կատարում ԱՏԳ մասնակիցը, հանդիսանում է արտաքին տնտեսական գործունեության մեջ հաջողության գրավականն է: Ժամանակակից շուկայի և աճող մրցակցության պայմաններում բիզնեսի հաջողությայն գրավականն է հանդիսանում մեկ որոշման ընդունումը, որը կախված է շույկայի նկատառումների փոփոխությունների նկատմամաբ արագ արձագանքի, մաքսային ձևակերպումների նրբությունների հետ: Այս իրավիճակում խորհրդատվությունը շատ անհրաժեշտ է:

Ժամանակակից լոգիստիկայի շուկայում մաքսային ձևակերպման հետ կապված խորհրդատվությունը հանդիսանում է պահանջված ծառայություն ինչպես այն ընկերությունների համար, որոնք իրենց կառույցներում ունեն ներքին տնտեսական գործունեության և մաքսային ձևակերպման բաժիններ, այնպես էլ այն ընկերություններում, որոնք մասնագիտացված են միայն հիմնական գործունեությունների վրա և նախընտրում են վստահել մաքսային ձևակերպումների ընթացակարգերը և գործունեությունը իրնեց բեռների հետ միասին մաքսային միջնորդին աութսորսինգի սկզբունքով:

"ՅՈՒՄԱԿՍ" ՍՊԸ –ն հանդիսնալով մաքսային բրոքեր առաջարկում է իր հաճախորդներին ներքին տնտեսական գործունեության հետ կապված խորհրդատվություն: Մեր մասնագետները կխորհրդակցեն Ձեզ հետ հետևյալ հարցերով`

  • Ապրանքների դասակարգում ըստ ԱԱ ԱՏԳ-ի համապատասխանությամբ
  • Փաստաթղթերի պատրաստում և փոխանցում դասակարգված լուծումների ստացման համար:
  • Բեռների ներմուծման կազմակերպում ընկերության բաժնային կապիտալ արտասահմանյան ներդրումներով, ինչպես նաև տրված բեռի մաքսային ձևակերպման ծառայություն
  • Ներքին տնտեսական պայմանագրերի կազմում և վերլուծում

Բացի դրանից մեր մասնագետները գրագետ և արագ կխորհրդակցեն Ձեզ հետ մաքսային ձևակերպումների, տարբեր մաքսային ընթացակարգերի ընթացքի, օրենսդրության հարցերով: Որպես մաքսային բրոքեր մենք անընդհատ հետևում ենք օրենսդրական-կանոնադրական փաստաթղթերին, ինչը թույլ է տալիս մեր հաճախորդներին մատուցել լիարժոք և ճշտգրիտ տեղեկություն հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաև մինիմալացնել ժամանակի և նյութական ռեսուրսների ծախսերը: